HK ČR spustila nový vyhledávací portál veřejných zakázek

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) ve spolupráci se společností Dasonele a.s. spustila nový projekt s názvem Najdi VZ – Vyhledávací portál veřejných zakázek, který je implementován na www stránkách HK ČR (http://komora.najdivz.cz).

HK ČR spustila nový vyhledávací portál veřejných zakázek

Hospodářská komora ČR

Jedná se o vyhledávací portál nejen veřejných zakázek, jehož cílem je zpřístupnit veřejnosti informace o aktuálních zakázkách vyhlášených v České republice a zvýšit tak firmám jejich úspěšnost při získávání nových zakázek. Pro členy HK ČR je navíc připraven speciální cenový balíček s funkcemi „Rozšířené vyhledávání a Monitoring“.

Najdi VZ – Vyhledávací portál veřejných zakázek aktivně vyhledává nejen veřejné zakázky, ale i jiné poptávky, vyhlášené v celé České republice. Systém nabízí vyhledávání zakázek s hodnotou již od 1 Kč. Zakázky jsou logicky uspořádávány do jednotlivých kategorií, a to dle předmětu plnění, místa realizace nebo dle zadavatelů. Uživatel může vyhledávat zakázky online či si nechá systémem zakázky vyhledávat.

Cílem portálu je nabízet veřejné zakázky aktuální, nikoliv „po sezoně“. Díky tomu, že jsou webové adresy s veřejnými zakázkami aktivně monitorovány, mají jejich uživatelé jedinečnou možnost věnovat se tomu, čemu rozumí a nemusí tak trávit čas vyhledáváním obchodních příležitostí, které jsou mnohdy účelově skryté či neobsahují adekvátní informace pro řádné zpracování nabídky.

Systém je přístupný 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Zakázky se aktualizují každý všední den od 8:00 do 17:00 hodin. K tomu, aby uživatelé našli, co hledají, postačí strávit denně pouhých 5 minut na stránkách http://komora.najdivz.cz.

Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Hlavním posláním Hospodářské komory ČR je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. Hospodářská komora České republiky je povinným připomínkovým místem podnikatelské legislativy a chrání zájmy svých členů sdružujících se prostřednictvím sítě regionálních komor a začleněných živnostenských společenstev. HK ČR sdružuje téměř 14 000 členů (fyzických i právnických osob podnikajících v ČR) organizovaných v 61 regionálních komorách a 86 oborových asociacích HK ČR. Více na www.komora.cz